HIDEGKÚT 2014-2019

Tisztelt hidegkútiak, tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim. Köszöntöm körünkben Kontrát Károly Urat területünk, Hidegkútnak is országgyűlési képviselőjét, belügyminiszter helyettest, aki bokros teendői mellett szakított időt ránk, elfogadta meghívásunkat. Köszöntöm testvérfalunk, Deutsch-Kaltenbrunn küldöttségét, élén Andrea Weber polgármesterasszonnyal, köszöntöm a polgármester urakat, jegyző urat, és mindenkit, aki megtisztelt azzal, hogy eljött, hogy részt vegyen a falunkban újonnan elkészült beruházások átadásán és az ehhez kapcsolt a 2014-19-s önkormányzati ciklust értékelő előadáson. Terveztem ezt azért is, hogy lezárjam, és Önök elé tárjam azt, ami történt, amit végeztünk. Vannak biztos sokan, akik már nem is emlékeznek honnan indultunk el 5 évvel ezelőtt.
Tisztelt hallgatóság a mai beszédem eltér az eddigiektől, mert amikor elkezdtem összegyűjteni és pontokba szedni azt, ami készült és történt az elmúlt időszakban, magam is meglepődtem és látszott ez már nem megy maradéktalanul fejből. Így hát nekiveselkedtem és leírtam, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott.
Tehát:
2014-ben felmerült a kérdés induljak-e a polgármester-választáson, mivel 6 év németországi ingázással a hátam mögött itthon szerettem volna dolgozni, élni. Elvállaltam és megkaptam Önöktől ezt a nem mindig hálás feladatot. Akkor is, most is úgy éreztem addig kell tennem valamit a szűkebb környezetemért, hazámért, amíg van hozzá erőm.
Nagy reményekkel indult, aztán küzdelmes évek után úgy érzem eredményeket hozott a befektetett munka. Igaz a veszprémi álláspályázatomat az akkori vezetés azóta is érthetetlen módon az utolsó utáni pillanatban etikátlanul elutasította. Azóta sincs a sürgősségi osztálynak hozzáértő vezetése. Így maradt az ingázás a munka és az otthon között. A munkaidőmet félállásra csökkentettem és emellett maradt idő az itthoni teendőkre. Csak pár példa, hogy az itt majd felsorolt beruházások mit vártak el a polgármestertől. Voltam munkavezető, anyagbeszerző: említsem: ajtók, szúnyogháló, függöny, csempe,
padló, kézmosó, papírtörlő beszerzése, voltam alkusz, költségelemző stb.. Önök, akik majd mind nagy falusi háztartást menedzselnek, telek, szőlő, kert stb. tudják egy háznál ez mit jelent. Nekünk nincs titkárnőnk, itt nem segít az asszony, a gyerek. Na, ez csak egy kis kitérő, most jön a neheze.
Itthon a mi kis falunkban számomra is felfoghatatlan indulatok, személyeskedések vertek hullámokat az első időkben. Mindez úgy, hogy én nem harcoltam senki ellen e pozícióért. Úgy, hogy volt, lett volna előtte 4 év ezen ügyek lezárására. Akkor kezdtem én is megtanulni, miként kell politikusként viselkedni. Tettem ezt és teszem a mai napig 1 Ft *fizetésért, amit minden hónapban egy szép nagy bérszámfejtésen igazolnak.
Szerencsére mindig volt, aki támogatott, biztatott és mivel úgy éreztem amit teszek, azt becsülettel és a falu érdekében teszem, nem adtam fel. A vállalt ígéreteket megvalósítottuk, pénzt, sem tiszteletdíjat, sem egyéb a pályázatokból esetleg megszerezhető részt nem tettem zsebre, sőt az erre fordítható részből, ami persze nem létezik, megfelelő többletmunkákat alkudtam ki a kivitelezőktől. Akik talán ezt becsülve mindig partnerek voltak és a megegyezett munkákat elvégezték.
Menjünk vissza az elejére és hagyják, hogy emlékeztessem Önöket arra, mivel kezdtem a munkámat, mit örököltünk az elődöktől. Igaz a mai nap az ünneplésé kell legyen, de ehhez hozzáteszek egy kis kontrasztot, úgy jobban értékelhető az amit elértünk.
Első és legfontosabb gond az volt, hogy nem volt hivatalunk. Nem működött az önkormányzat szó szerint. Veszprémhez csatolva, minden nap oda szaladgálva, papírokat idegen bürokrácián keresztül intézve esélyünk sem lett volna bármit elérni. Ezt látva értettem meg, hogy az előző években miért nem működött a falu menedzselése. Erre a problémára már előre készülve a társpolgármesterekkel azonnal bejelentettük igényünket egy önálló hivatal létrehozására. Ezt az idő rövidsége miatt szó szerint rohammunkában Sípos Ferenc vezetésével Tótvázsonyban megalapítottuk, kialakítottuk. Így a polgármester Úr munkájának köszönhetően, aki megtalálva minden posztra az embereket 2015. jan.1-től lett saját szakmai hátterünk, saját hivatalunk a szó nagy betűs értelmében. Köszönet neki.
Ez volt az indulás hivatalos háttere.
Helyben más dolgok kötötték le az időmet, mert mit örököltem:
A kultúrban egy félig sem elkészült gázfűtésrendszert, hiányzó radiátorokkal, dobozban lévő kazánnal, gázbekötés még tervben sem. A kultúrban az emeleten, hátul a kis közös helyiségben és a volt postaépületben, amit az ifjúság használt ellenőrzés nélkül, mocskot, életveszélyes elektromos vezetékeket, összepiszkolt mellékhelyiséget stb. Ezt látva az ellenőrizetlen használatot azonnal megszüntettük.
Napelemes lámpák elszórva kettő itt egy ott. További lámpák megrendelve, de nem kifizetve. A lámpákat lehetőségünk szerin át, ill. a megfelelő helyekre telepítettük.
Nem működő Hidegkúti M egyesület dokumentumok nélkül, taggyűlés és beszámolók nélkül, ismeretlen pénzekkel. Szerencsére ez nem az Önkormányzat tulajdona, így a feladat sem a mienk volt rendezni. Tudomásom szerint azóta sem volt taggyűlés és érdemi munka az egyesületben.
Pénzügyileg és szervezetileg sem működő, évek óta a falu támogatására szoruló alapítvány. Ennek, mivel senki nem vállalta a törvény által előírt kuratóriumi vezetését és az oda befolyó összeg még az önfenntartásra sem volt elég, a megszüntetéséről döntöttünk, ami ügyvédi segítséggel büntetés nélkül szerencsére sikerült.
De menjünk tovább, rendezetlen tulajdon és telekviszonyok a sportpálya kialakítása után évekkel, Sári Dénessel. Köszönet neki, mivel segítőkész és megegyezésre hajlandó volt szintén szerződéssel sikerült rendbe tenni. Ehhez csak annyit, a kezdet még 2010 elé nyúlik vissza. 4-5-6 év alatt nem történt semmi. A Varga Ricsi féle telek alsó részét, amit állítólag mielőtt ő megvette volna és az akkori vezetés fizetett érte az előző tulajdonosnak nem tudtuk visszaszerezni, jogi út nem volt, mert nem írtak szerződést, földhivatalban nem lett bejegyezve. Ennek köszönhetően a távlati tervekben esetleg szereplő, ill. falubeli ötletként felmerült vizes élőhely, kis tó kialakítása csak, amennyiben a patakparti tulajdonosok által nem talál támogatásra, csak érdeksérelem útján lenne, lesz kivitelezhető.
Zsernoviczky Tibor mangalica telepének telekhatár rendezése is évtizedek után rögtön a választások után került terítékre. A demokráciának hála a disznók a
helyükre kerültek, de a tulajdonunkba került vízmosás karbantartását nem tudjuk megoldani, az sem emberi, sem gépi művelésre nem alkalmas.
Mint akkor kiderült a falu tulajdonában levő pár hektár földterületre nem mi kapjuk az állami támogatást. Az, akinek földje van tudja, hogy az EU földalapú támogatást ad. Ez annak jár, aki, „műveli a földet”. A bérbeadási szerződést szerencsére mivel lejárt épp 2014-ben nem kellett bíróságon megtámadjuk, de nem hosszabbítottuk meg. A földalapú támogatás 72000 Ft évente. Ezt megigényeltük és azóta kapjuk. Ettől függetlenül a földeket karbantartatjuk és aki ezt elvégzi még így is elégedett a földhasználattal. A terület egy része ellen indított elbirtoklási pert az önkormányzat megnyerte. Itt köszönet azoknak, akik segítették az önkormányzatot.
Ezeket hallva Önök is, mindenki tisztában lehet azzal, hogy az egyéb napi ügyek, pályázatok, a már akkori nagy esők által okozott károk, vis-maior ároképítések, felújítások mellett mire kellett sajnos időt és energiát fordítani.
Most rátérek, lehet nem mindig pontosan időrendben az elvégzett munkákra, beruházásokra, javításokra. Lesznek benne úgy tűnik apróságok, de ezek is valakinek fontosak voltak Önök közül, kérés volt, elvárás volt, ezért megcsináltuk.
2014-2015:
Vis-maior-I-II esővízkár beruházásokkal indult- hordalék-ülepítő készült a buszfordulónál, melyből átvezettük az út alatt a vizet és nyílt árokkal a patakig tovább. Ezzel párhuzamosan fentről a templom feletti földektől az út (1) melletti árkot helyreállítottuk, ezt a tartaléknak nevezhető bevezető földutat feljavítottuk, az óvodával szemben a kanyarban a leomlott kőfalat kijavítottuk, és a Bachvégen végig burkolt árok készült. Ezt folytatva a szőlőbe kivezető út elején lévő Hosszú u. alatti áteresz beomlott részét kicseréltettük, majd az árok kifelé a földek felé kipucolásra került, azóta már többször is. A belterület határáig mart aszfalt burkolat készült,(2) onnan kifele 200 m hosszon az útfelület megdöntésre került, árok készült, több rögfogó(3) került beépítésre. A Hosszú u. végén az alsó temető parkolójánál a köves utat felújítottuk itt is árok készült. A Hosszú u. vége is mart aszfalt (4) burkolatot kapott.
Az évtizedek óta elhanyagolt vízmű körüli rész ki lett tisztítva. Ahol lehet legeltetjük.
Visszatérve a napelemes lámpákra, az ötvályúnál elhelyezett lámpának a focipálya és kultúr között találtunk új helyet, ill. volt amelyik áthelyezésre került a Patak u. belül.
A kultúrban az említett kuplerájt megszüntettük. Folytattuk a fűtésszerelést, pótolva a hiányzó radiátorokat, átvezetve a tervezett orvosi rendelőbe is a rendszert. A kazán is bekötésre került és az EON-t kivárva a végleges gázbekötés után a rendszer munkába állt. Továbbra is használva a fatüzelésű kályhákat a téli időszakban temperálva működtetjük.
Haladva a korral és a szomszéd településekkel a közvilágítás lámpatesteit alacsony fogyasztású izzókra cseréltük.
Pályázat segítette a falugondnoki busz lecserélését, így egy új Renault trafic gk-t szereztünk be 10 mill. értékben.
Egységesítettük, rendeztük az adónemeket, adóbevételeket, hogy a későbbiekben is legyen valami fix bevétele a falunak. Ez az elején nem volt zökkenőmentes, de szerencsére mindenki belátta, hogy erre szükség van, mivel az eddig adózás miatt nálunk bejelentett nagy cégek egyéb okokból lassan elhagyták a falut. Ez olyan mértékben csökkentette az adóbevételeinket, hogy szigorú és pontos költségvetési fegyelem nélkül nem lett volna működő költségvetésünk.
A faluházban volt teleházból a használhatatlan és nem használt technikát kidobtuk és a nemzetiségnek, a tárgyaiknak méltó körülményeket alakítottunk ki.
A könyvtár világítását kicseréltük.
A Dénes előtti döngő mozgó aknafedelet a vízművel kijavíttattuk. Apró kérések, amiket mivel egyedül a lakosok nehezen találnak segítséget mindig megpróbáltam segíteni.
2016-2017
A kultúrban a konyhába konyhaszekrény került, nagyobbra cseréltük a mosogatókat, segítve a rendezvényeken az ott tevékenykedők munkáját. Ebbe én is beletartozom, mint mosogató. Emellett új villanyboyler került felszerelésre folyamatos meleg vizet biztosítva.
További sikeres pályázat eredménye a Harang u. melegaszfalt (5) burkolata és a Patak u. ill. a Harang,- Ifjúság,-Patak u. összekötő részeinek szórt aszfalttal való fedése.
A játszótér melletti szakaszon a járdát (6) kiszélesítettük új kőburkolat készült.
Kitisztítottuk a volt postaépületet, ki lett javítva és működőképes a vizesblokk.
A falu közepén álló szelektív szemétgyűjtő és murvás hordalékos terület helyére, már együtt Önökkel és az Államtitkár Úrral közösen felavatott, nagyobb településhez is méltó központot tervezetünk és Nász Antal kőadományából- szobortalapzatra emléket állítva államalapítónknak Szt. István (7-8) szobra került.
Önzetlen segítségét nagyra értékelve javaslatomra a testület egyetértésben Nász Antal Urat díszpolgárrá avatta.
Amire nagyon büszke vagyok és lehet sokan nem is tudnak róla, akkor azonnal kellett döntenem, adódott egy lehetőség a Harang utcai első 2 telek visszaszerzésére. A tulajdonos 2 órát tartózkodott Hidegkúton ill. Vázsonyban. Gyors alkudozás után saját autóval vittem az olasz tulajdonost ügyvédhez, szerencsére tudott németül és a vételi árat lealkudva visszaszereztem a két gyönyörű fekvésű, nagyméretű építési telket a falunak. Ezt hirdetjük, elkótyavetyélni nem akartuk. Ha lesz rá vevő a pénz további beruházások alapja lehet.
2018-2019
Folyamatosan figyelve a számunkra szóba jöhető pályázati kiírásokat, ezzel párhuzamosan egyeztettünk a minket is képviselő Kontrát Államtitkár Úrral ill. irodájával, a minisztériumokkal a pályázati célokról, több területen is pályázatot
adtunk be a tótvázsonyi Hivatal, Bárány Péter Jegyző Úr és kivitelezőnk Ódor Gáspár segítségével.
Pályázati pénzből végre elkészülhetett a Hosszú utca (9) járdája, (10) mely már nem létezett. Itt is voltak nézetkülönbségek, de összességében azt hiszem megtaláltuk a megoldásokat és az utca kulturált külsőt kapott. Mindenkinek megfelelő megoldás soha nincs. Példa erre, hogy a Hosszú utcában kritizált vízkifolyókat a Geszlában, (ahova nem terveztünk tenni) már hiányolták és írásban kértek magyarázatot, segítséget az ereszekről lefolyó víz elvezetését megoldani. Itt csak annyit tennék hozzá, hogy a magánterületen keletkező eresz, udvar stb. víz kifolyásának, elfolyásának a biztosítása, kiépítése a tulajdonos feladata volt régen is, de természetesen segítünk.
Sikeresen pályáztunk a csapadékvíz elvezetés felújítására, aminek a következtében teljesen megújult a Harang,-Ifjúság,-Patak,-Fő utca árokrendszere, összekötésre és levezetésre került a víz a Harang utcától az Ifjúság-Patak utcán át a patakig, ill. a Fő utca két oldalán, majd egybehozva le a Geszlán (11) keresztül burkolt és fedett árokban a patakba. Itt is voltak kellemetlenségek tudom, de a kivitelezés nehézségei, az anyag és munkadíjak emelkedése, a munkaerő minősége és még nagyobb nehézség a mennyisége sokszor majdnem megoldhatatlan feladat elé állított minket, és a kivitelezőt. Az építés közben szembesültünk vele, hogy a burkolt árkok készítése, (mely a pályázatban nyílt árokként szerepelt, de a dőlésszög és a vízmosása miatt ha úgy hagyjuk rövid idő alatt tönkremegy ismét) a közműkiváltások, a Geszlai új víznyomócső készítése miatt bizonyos költségeket a lakóknak is vállalniuk kell. Ahogy eddig is a tulajdonos saját költségén építette a bejáróját, úgy igazságtalan is lett volna azokkal szemben, akiknél megfelelő volt a beépített csőméret, hogy a mostani csőbeépítés, bejáró készítés csak közpénzből készüljön. Mindenhol a kéréseknek próbáltunk eleget tenni, szélesebb, betonozott bejárók is készültek. Mint az előbb említettem a Geszlai részen a vízműnél meghallgatásra került a kérésünk, hogy a teljes járda és útfelújítás előtt kicseréljük a régi elavult főnyomócsövet. Külön köszönet ezért nekik.
Ezután elkészült az új járda a Geszlában, és az útszinteket az árokhoz döntve, alakítva új tükörfelületet alakítottunk ki.
Ehhez a beruházáshoz terveztük kapcsolni a Fő utca(12) aszfaltozását, amelyhez egy belügyminisztériumi pályázat adott lehetőséget. Ezt a 30% önerőt igénylő pályázatot igaz fogcsikorgatva de bevállaltuk és szerencsénkre, vagy pechünkre, de elfogadásra került. Köszönet a területünket képviselő Kontrát Károly Úrnak, aki én úgy látom a szívén viseli a kis faluk gondjait a mienket is és minden tőle telhetőt megtesz, hogy arányosan az ország többi részéhez hasonlóan részesüljünk a pályázati lehetőségekből. Az utcában haladó munkákkal (13) párhuzamosan a meglevő, helyenként hiányos járdát kipucoltuk, pótolva lettek a hiányzó betonlapok. Ezeket egyrészt a Fő utca túloldalán lévő, hiányos, nem használt járdarészekből pótoltuk. Ebben is volt néhol egyet nem értés, de egy jó járda jobb, mint két rossz.
Pályázatot készítettünk a felső temetőben felállítandó I. világháborús hősök (14-15)emlékművére. Így kerülhetett méltó helyre a falu egyik árkában eddig fekvő igaz II. világháborúban itt maradt tankfedél. Ennek felújítását a ráhelyezett márványtábla elkészítését Nász Antal műhelye vállalta, ill. végezte el. Így készült el az ehhez kapcsolódó előtető és kikövezett tér a ravatalozó előtt.
Kicseréltük, ill. a Schmidt család újraépítette a játszótérnél lévő elkorhadt (16-17) fahidat és a kis tetőt a játszótéren. Nekik is köszönet a szép munkáért.
A játszóteret folyamatosan karbantartjuk, a padokon elkorhadt részek cseréje is folyamatos.
Módosításra került a rendezési terv, amiben korábban is sok hiba volt. Ez keltett indulatokat, de az alapvető koncepció, hogy a faluképet megőrizzük és a későbbiekben az élhető és zöldnek, patakunkkal pedig vizes élőhelynek megmaradó otthonunk legyen, remélem, megértésre talál.
Ennek részeként tervbe került és a papírmunka ill. az útfelület készítése elkezdődött a Patak u. folytatásában. Itt terveink szerint 6-7 építési telek kerül még kialakításra kb. a területen álló fűzfa magasságáig. Teljes hosszban nem sikerült a törvényi feltételek miatt a telekkimérés, mivel az elvett, beépített terület helyett máshol zöld területet kell kijelölni, biztosítani. Ez volt a rendezési tervben említett egyik zöldre minősítési konfliktusforrás. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az önkormányzat azon területeket einstandolni akarná.
Ezen a szakaszon szerencsére csatorna van, a többi közmű elkészítése után lehet építési telekként értékesíteni.
Az első évek után szünetelő testvérfalui kapcsolatunkat a társ polgármester asszony Andrea Weber kezdeményezésére felújítottuk. Örömmel hívtuk meg küldöttségüket rendezvényünkre.
Az évek alatt folyamatosan cseréltük, cseréljük a faluház régi ablakait (18) korszerűbbre, beleértve a bejárati (19) ajtót is. Az ott található volt orvosit felújítattam, új a padlóburkolat, a festés. Adományból (Németországból) pár bútor: asztal, szék is került ide, így a helyiség alkalmas további igény szerint közös cél szerinti használatra.
2018. évben köszöntöttük Bélafi Károly falugondnok Urat, aki 25 éve szolgálja a falut. Tanúsíthatom hétközben és hétvégén, munkaidőben és azon kívül, mindig elérhető és hiába mondom neki, de olyankor is felveszi telefonját, amikor én már inkább földhöz csapnám. .. Mindenben nagy segítségemre volt, sokszor túl sok feladatot bíztam rá, de nélküle ezek a munkák nem valósultak volna meg.
Meg kell említenem a falu rendezvényeit (falunap, farsangok…) melyeket egy lelkes csapat csinál továbbra is évek óta. Köszönet érte és további támogató segítséget is elfogadnánk. Ehhez legtöbbször a hozzávalókat Schalbert Tibor Balu szerzi be biztosítja időben számunkra.
A magyar falu programban először a kultúrház korszerűsítésére terveztünk pályázni, de ennek beadásáról technikai okok miatt lemaradtunk. Talán szerencse is, de így egy hétvégénk maradt az orvosi rendelőre beadható pályázat beadására. Ezt Ódor Gáspár Úrnak köszönhetően sikerült beadnunk, aki részletes és pontos kiviteli tervet, anyagkiírást és árajánlatot készített el azon a hétvégén. Köszönet ezért, hiszen nem az Ő hibája, hogy sajnos az árok és járdaépítéseknél voltak hibák, csúszások, minőségi problémák, de a munkaerőhiány sokszor kompromisszumokra kényszerít, így olyan munkaerőt is alkalmazni kell, aki amint a felügyelet megszűnik, nem képes minőségi munkára.
A gyorsan és pozitívan elbírált pályázatunknak köszönhetően a korábban önerőből is megvalósítani tervezett rendelőt, mint azt láthatják minőségi anyagokból gyorsan sikerült befejezni. Jut pénz új eszközökre is. A bútorzat egy
része Németországból, abból a kórházból származik, ahonnan közvetítésemmel és több hónapnyi szervezőmunkával kétkamionnyi berendezést kapott az ajkai Magyar Imre Kórház és a balatonfüredi szívkórház.
Ezzel párhuzamosan, az évek alatti precíz, pontos gazdálkodásnak köszönhetően, az önerőre félretett pénzből jutott a kultúrház belső felújítására is, a mellékhelyiségek faljavításával, tisztasági festésével együtt. Ezt látják most Önök is, teljes mértékben kicseréltük az elektromos kábelezést, (20-21-22) melynek egy része 40-50 éves már balesetveszélyes állapotban volt, új led paneles lámpák égnek, kipakoltuk, kitakarítottuk az összes kis helyiséget, új aljzatburkolatot kaptak, megújult a színpad, új függönyöket vettünk, hátrafele mindenki számára kényelmesen járható kijárat készült, nem kell a WC-n át közlekedni. A falak kijavítását, a kőműves munkát Kiss Károly, a festést Kertész László végezte, soron kívül vállalva. (23-24-25) Köszönet érte.
Itt kell megemlíteni, hogy beszerzésre került és készenlétbe állításra kerül a hidegkúti orvosi rendelőben egy félautomata defibrillátor, úgynevezett újraélesztő készülék. Ezzel korunk színvonalán meglesz a lehetőségünk, -ne legyen szükség rá- hogy rosszullét, hirtelen szívhalál esetén megfelelő kezekben korai segítséget nyújtsunk. A készülék kezelése egyszerű, a hozzáférést megszervezzük, pontosan szabályozni fogjuk. Terveim szerint azoknak, akik rendszeresen a faluban tartózkodnak, gondolok itt a falugondnokra, közmunkásokra, a bolt dolgozóira, a hivatal dolgozóira, polgárőrökre (a készüléket külföldön 6-8 év feletti gyerekek is megtanulják kezelni, hiszen hamarabb áll rá a kezük, mint nekünk) ill. az érdeklődőknek tanfolyamot szervezek, melyen megtanulhatják a kezelését.
Lassan, a végére érve meg kell említeni a templom felújítását, amely miatt többször noszogattuk atyáinkat, köztük Ther Antalt is. Isten meghallgatta kérésünket és ők is pályázat keretében támogatást kaptak a templom tetőszerkezetének felújítására. Ezzel párhuzamosan, hogy ha már állványzat készül vakolatjavításra és festésre is sor kerülhessen személyesen is lobbiztam a volt érsek Úrnál. Ther Antal úr vezetésével úgy néz ki megvalósul a kérés. Tudtommal a nemzetiségi önkormányzat is 2 millió Ft-tal támogatja a felújítást.
Kissé saját elhatározásból, a polgármesteri tiszteletdíjamat erre használva, amiről az szmsz szerint is dönthetek, a mai igények, a fiatalok által kedvelt
homokos strandröplabda pályát készíttettem, mely környezetbarát és tájba illőbb mint a műfű, remélem minden korosztály megtalálja az örömét benne. A munkát szinte anyagáron Reiter János végezte el.
Ehhez kapcsolva a focipálya körüli reflektorok cseréje is megtörtént a hozzá tartozó elamortizálódott elektromos dobozok, alkatrészek cseréjével együtt.
A nemzetiségi önkormányzat eredményei is ide kívánkoznak, hiszen velük velünk együtt végzik önzetlen munkájukat.
Úgy érzem elég szép lista, ha kifelejtettem valamit, akkor is úgy érzem ennél többet nem tudtam, tudtunk megvalósítani.
Egy dolog, épület, amivel nem tudtunk, tudtam mit kezdeni. A volt óvoda, tárgyaltam róla, próbáltam befektetőt keresni, esetleg idősotthonnak hasznosítani, de nem sikerült.
Itt a végén, de nem utolsósorban pár tervet, igényt, elvégzendő feladatot említenék a jövőre nézve:
- a világ fejlődését, de inkább irányát mondva, látva, nekünk is kiemelt fontosságú lesz a környezet további, fokozott védelme, ehhez tartozik a zöld felületek ápolása, a fásítás amit a Bach végen és a Fő utcában végeznék elsősorban, esetleg a közúttal a bevezető úton is
- zöldnek nevezhető feladat a patakpart valamilyen formájú rendbetétele a központtól lefele és a Patak utcai telkek kialakításával párhuzamosan. Felfelé a forrásig kulturált, használható partszakasz, az eredésnél pihenő kialakítása, ez a nyugdíjasklub részéről is elhangzó javaslat volt korábban, teljesen egyetértek vele, a formáját kell kidolgozni. Nyugdíjas klubunkat is támogattuk, falubusszal, esetenként falugondnoki vezetéssel, ez megőrzendő, és amennyiben van kezdeményezésük várjuk. Köszönet azoknak közülük, akik a kultúr takarításába azonnal beszálltak.
- a zöld és patakparthoz kapcsolódna, ha pályázat segítené, az adottságainkat kihasználva valamilyen, kisebb vizes felület kialakítása
- az alsó temető ravatalozó rendbetétele
- a temetők kerítésének megújítására pályázni
- a Hosszú utca alsó szakaszának tovább aszfaltozása és a lakókkal egyeztetve járdafelület kialakítása
- Hosszú u. felső szakaszán további lehetőség keresése a forgalomlassításra ez többek kérése, figyelmeztető sebességmérő kihelyezése. Erről az utolsó testületi ülésen elvi döntés már van, árajánlatok beszerzése folyamatban.
Terveim között szerepelt további külföldi tulajdonosok által birtokolt, de nem művelt telkek visszaszerzése, erre nem volt idő, de végigvihető peres úton, és megnyerhető.
Köszönet mindenkinek, aki hozzátesz a falu életéhez valamit. Tudom, nem mindig egyezik, egyezett a véleményünk. A közérdek sajnos nem mindig a mi érdekünk is, én azt próbáltam érvényesíteni, de mindig meghallgatva, ha lehet engedve a személyes kéréseknek. A munkámat úgy végeztem itt is, mint a szakmámban, nincs mindig középút, a betegnek fel kell ébredni, a mentővel oda kell érni. A munkám, az élet szerencsére azt hozta, hogy újra itthon tudom segíteni a betegek, az Önök gyógyulását, ezt a bizalmat érzem, sokan kerestek, keresnek meg gondjaikkal.
A döntéseimért vállalom a felelősséget és próbálok tanulni a kritikákból. Önök bíztak bennem, megbíztak én megpróbáltam teljesíteni, amit vállaltam, remélem sikerült. Menjenek el szavazni minél többen, és ha a bizalom megmaradt, akkor tovább építjük Hidegkutat.
Köszönöm, hogy meghallgattak!