Közszolgáltatások


4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy


 költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások nevezése:Falugondnoki szolgálat


tartalma: Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-


testületének a falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati


rendelete


(Lásd a rendeletek között)


a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a


 közszolgáltatásért fizetendő díj


mértéke, az abból adott kedvezmények: a Falugondnoki


szolgálat szervezeti és működési szabályzata 


(Lásd a szabályzatok, nyilvántartások között)