Nyilvántartások


5. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok,


 illetve nyilvántartások leíró adatai


(név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az


érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a


kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő


nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; 


a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében


 - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a


 másolatkészítés költségei:


Nincs