Vizsgálatok, statisztika


11 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos
vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:
Lásd: Aktuális hírek, információk között
12. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének
rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre
kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó
személy neve:
Szabályzat, a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének,
továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
(Lásd a szabályzatok, nyilvántartások között)
13. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon
alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:
Nincs
14. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás
adott szervre vonatkozó adatai:
Nincs
15. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája,
amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:
Nincs
16. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok
felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:
Nincs
17. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi
lista:
Nincs