Támogatások


3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról  szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a
támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond:

Az Önkormányzat által a helyi Civil Szervezetek számára kiírt pályázat
eredményét lásd a szabályzatok, nyilvántartások között.